BİRLİKTE YÖNETME SANATI

İşletmelerde askeri bir anlayış ve geleneksel yöntemlerle insan idare ederek beklenen sonuca ulaşmak, verim elde etmek, kısa vadede fayda sağlıyor olsa da, orta ve uzun vadede böyle bir anlayış ile yapılan hizmet veya mal üretiminde elde edilen fayda, aslında olabilecek olan veya
olması daha muhtemel olan faydadan daha az olacaktır.


İktisat biliminin en temel şartı olan SERMAYE – TOPRAK – EMEK üçgeninden, birini diğerinden ayrı tutmak imkansızdır. Sermaye olmadan emek bir şey ifade etmeyeceği gibi, emek olmadan da sermaye bir anlam ifade etmez. Ancak; Sermaye reel sektör dışında kişi veya gruplara rant sağlayabilir.


Paradan para kazanma yönteminin ülke kalkınmasında hiçbir faydası olamaz.

Yatırım, ancak; SERMAYE-TOPRAK-EMEK üçlüsünün bir araya gelmesiyle bir anlam ifade edeceği gibi, sağlayacağı fayda da daha kalıcı ve etkili olur.

Günümüzde, işletmelerde, yönetim ve çalışanların tam bir birliktelik halinde, ihtiyaçlarının temini için gerekli olan kazançlarının kaynağı olan ,işletmelerinin büyümesi ve daha başarılı olması ancak, yeni nesil yönetim anlayışı ile mümkün olabilir. Böylelikle artan kazancın paylaşılmasında ki gereken adil yaklaşım, BİRLİKTE YÖNETİMİN olmazsa olmazıdır.

İşletmelerde gayet tabiidir ki, süreç içerisinde uygulamalar hakkında yapılan toplantılarda farklı fikir ve düşünceler olabilir ve bu fikir ve düşünceler belli bir saygı ve üslup çerçevesinde tartışılabilir. 

Ancak; sonuçta alınmış ve uygulamaya konulan kararlara, ‘’Bu benim kararım veya düşüncem değildi’’ demeksizin farklı düşüncelerde olanların da sahip çıkarak, alınan bu kararları özümseyerek, alt kadrolarına benimsetmesi ve başarı elde edilmesi için özveri ile mücadele edilmesini sağlamak bütüncül bakışın bir gereği olarak doğru ve beklenen bir davranıştır. Bu düşünce ile yapılan her türlü hizmet ve üretimden, kaliteli ve verimli sonuç alınmaması, işletmelerin ve kurumların hissedarlarının ve çalışanlarının mutlu olmaması asla mümkün değildir. Ortak bir gaye olan, işletmenin karlılığı ve her türlü kazancı için, inanarak çalışma yapılması, BİRLİKTE YÖNETME anlayışı ve uygulaması ile daha da kolay ve verimli olacaktır.


İyi bir yönetici elindeki mevcut kaynaklar ile belirlenen amaca ulaşmak için ekibini doğru örgütleyendir. Başarı da, başarısızlık da ekibin tüm üyelerine aittir. Ancak; hissedarlara karşı yönetici sorumluluğu tabiiki, daima ön planda olacaktır.

Üreten ve emek sarfedenin yönetimde söz sahibi olarak fikirlerini özgürce söylüyor olmasından aslında en fazla faydayı işletmenin sahibi elde edecektir. Bir işletmede, “ BEN DEĞİL BİZ VARIZ “ , düşüncesiyle hareket edilmeli, yani; BİRLİKTE YÖNETME anlayışı ile insan değil, iş yönetilmelidir.


Bu düşünce anlayışını başta yönetim kademelerinde olmak üzere tesis etmek, ilgili eğitim programlarının alınması ve uygulanması ile daha mümkün kılınabilir.  

Böylelikle; BİRLİKTE YÖNETİM ve TAKDİR anlayışının işletmelerde tesis edilmesi ve
uygulanması ile elde edilen veriler, faaliyet aşamasında bir anlam kazanır.


Muzaffer TUĞSAVUL